İnşaat Proje ProgramıProje Yönetimi Nedir?

       Üretim tasarım ve planlaması sırasında sürekli üretim süreç parametreleri tanımlanabilir ve yönetilebilir. Yöneticiler siparişten, üretim teslimine  kadar olan süreci ve operasyonları takip edebilir. Müşteri siparişleri  ve üretim kapasitesi birlikte değerlendirilir. Müşteriler satış ciroları, satış iadeleri ve karlılık üzerinden analiz edilebilir.

        Operasyon kararlarının sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilebilir. Her üretim emri en alt seviyeye kadar malzeme, iş istasyonu, personel ve dolaylı maliyetlerin dağılımı detayında analiz edilebilir. Webticari tüm bu kontroller sırasında yanınızda olup, Gelir-Gider kalemlerinizi proje bazında takip edebilirsiniz. Tanımlanan Proje için yapılan tüm alış, satış faturaları, tahsilat ve tediye işlemleri için proje seçip, yapılan masraf, gider tutarını rahatlıkla görebilirsiniz.

       Proje modülü ile birlikte yapılan tüm Gelir-Giderler proje bazında takip edilerek karlılıklar kontrol altında tutulmaktadır.

 

Webticari Proje Kullanarak Yapabilecekleriniz...

İnşaat Proje Programıİnşaat Sektöründeki süreç de kolay bir şekilde takip edilebilir

Planlama

Satın alma yönetimi (satın almaların sözleşmelere uygun olarak talep edilmesi, düzenlenmesi ve kontrolü

Lojistik, ambar ve depo stok yönetimi

Taşeron sözleşmelerinin Takibi

Hakedişlerin proje ve alt proje bazında dağıtımı ve takibi

Makine, demirbaş, arıza, servis ve zimmet takipleri

İnsan kaynakları ve personel takibi (Proje bazlı işe alım)

Dokümantasyon yönetimi

DESTEK PANELİ

FOOTER MENÜ

Yukarı